• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

slayt3

radyo

Evliliğin Yol Haritası-İnceleme

“Evet” Dedikten Sonra
Evliliğin Yol Haritası

KİTAPTAN BAZI KONULAR

 ü  Neden Evlendiniz?

ü  Evliliğin İlk Dönemleri Neden Tehlikeli?

ü  Eşleri Birbirine Bağlayan Duygu (!)

ü  Birlikte Yaşama Kültürü Ne Demektir?

ü  Gelin Kaynana Neden Çatışır?

ü  Eşler Arasındaki “Güç” Mücadelesi.

ü  Evlilik Sürecinde Eşlerin Aslî Görevleri

ü  Karı-Koca, Birbirlerine Karşı Neden Üstünlük Kurmak İster?

ü  “Yöneten” İle “Yönetilen” Kanunlarla Belirlenebilir mi?

ü  Anne-Babalığa Ne Zaman Hazırlanmalı?

ü  Evlendiniz, Şimdi Hangi Hayatı Yaşayacaksınız?

ü  Evlilerin Hayatlarını En Çok Neler Etkiliyor?

ü  Evliliğini Yolunda Devam Ediyor mu Testi

                              

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..………………………………………….……………………….

                Evlilikle ilgili sözler……………………………………………

                 1. Bölüm

BU KİTAP KİMLERE HİTAP EDİYOR?  .............................................

İki Ayrı Kültürden Tek Kültüre………..………….………………

Çalışan Karı-Kocanın Durumu Nedir?............................................

2.Bölüm

YENİ HAYATA MERHABA.......................................................................

                Hayat Nasıl Bir Şeydir…………………………………………….

                3. Bölüm

NEDEN EVLENDİNİZ?...............................................................................

                  Evlilikteki Esas Amaçlar Nelerdir?..................................................

                  Aile Çok mu Önemli?.......................................................................

               4. Bölüm

EVLİLİK HAYATINDA “BİLGİLENME” İHTİYAÇ MIDIR?..............

                  Bilgilenme Olmazsa Ne Olur?..........................................................

                  Taklitçilik Yok Ama…………………………….………………....

                  Bilgilenme Nasıl Olmalı?..................................................................

                  Bilgilenmede Uygulanacak Metotlar………………………………

               5. Bölüm

KADINLIK SANATI VE ERKEĞİN İDARECİLİĞİ, HAYATIN BİR…

      GERÇEĞİDİR ………………………………………………..        

                 Ezbere Yapılan Evlilikler………………………………………….

                 Kadınlık Sanatı Nasıl Öğrenilecek?.................................................

                Erkek, İdareciliği Bilmek Zorunda………………………………..

                 6.Bölüm

EVLİLİĞİN “CAN SİMİDİ”(!)……………………………..……………..

                  İletişimin Önemi Nereden Geliyor?..................................................

                  Geçimsizliğin Temel Nedeni……………..….……………………

                  Sağlıklı Bir İletişim İçin Yapılacaklar……….…………………….

                 7.Bölüm

EVLİLİĞİN İLK DÖNEMLERİ NEDEN TEHLİKELİ?.........................

                  Eski Evliliklerde Tehlikeler Neden Azdı?........................................

                  Günümüz Evlilikleri Ne Durumda?..................................................

                  Tehlikelerin Karşısında Durabilmek……………………………….

                8.Bölüm

EŞLERİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN DUYGU……………………………..

                  Herkese Güvenmeli mi?....................................................................

                  En Çok Neye Güvenmeliyiz?.............................................................

                  Güvensizliğin Oluşturduğu Bunalım………………………………

                  Eşler Arasında Güvenin Olması İçin Yapılacaklar…………………

               9.Bölüm

BİRLİKTE YAŞAM KÜLTÜRÜNÜZ NE DURUMDA?............................

                  Birlikte Yaşamanın Kaynağı ve Önemi……………………………

                  “Sen” “Ben” Yok, “Biz” Var………………………………………

                  Birlikte Yaşama Kültürü Ne Demektir?.............................................

               10.Bölüm

EŞLERİN ÜSTLENECEKLERİ ROLLER………………………………

                  Ailede Rol Paylaşımı………………………………………………

                  “Ben” Alanı ve Rolün Sınırı………………………..………………

                  Aile İçindeki Roller İçin Nelere Dikkat Edilmeli?............................

                11.Bölüm

HERKES SEVİYESİNE GÖRE YAŞAMALI……………………………..

                  Seviyeye Göre Yaşamak İçin Ne Yapmalı?........................................

                12.Bölüm

GÜNÜMÜZDE AİLE BÜYÜKLERİYLE BİRLİKTE OTURMA

      MESELESİ

                Gelin Kaynana Neden Çatışır?...........................................................

             Saygı - Sevgi  Ayrı, Birlikte Oturmak Ayrı…………………………

             13.Bölüm

EŞLER ARASINDAKİ “GÜÇ” MÜCADELESİ……………………………

                  Güç Mücadelesine Neden İhtiyaç Vardır?.............................................

                  Önemli Olan “İkinin Gücü”dür……………………………………..

                  Evlilik Sürecinde Eşlerin Aslî Görevleri……………………………

                14.Bölüm

EŞLERİN BİRBİRLERİNİ KABULLENDİRME GİRİŞİMLERİ

                Karı-Koca, Birbirlerine Karşı Neden Üstünlük Kurmak İster?...........

                Kadın-Erkek Arasındaki “Üstünlük” Tartışmaları……………………

                15.Bölüm

 “YÖNETEN” İLE “YÖNETİLEN” BELLİ Mİ?.............................................

“Yöneten” Kim Olmalı?........................................................................

“Yöneten” İle “Yönetilen” Kanunlarla Belirlenebilir mi?....................

Yönetenin Sorumlulukları…………………………………………….

Yönetilenin Uyacağı Kurallar…………………………………………

16.Bölüm

EŞLER ARASINDA  KAVGALAR  KAÇINILMAZ OLDUĞUNA  GÖRE

                 Eşlerin İletişimsizleri………………………………………………….

                 Kavga Yerine, Tartışma………………………………………………

                 Kavga Olmasın Diye Susanların Durumu……………………………

                 Erkek ve Kadının  Dikkat Edeceği  İlkeler………………………….

                 Yalnız Erkeklerin  Dikkat Edeceği İlkeler…………………………..

                 Özellikle Hanımların Dikkat Edeceği İlkeler…………………………

                 17.Bölüm

EVLİLİKTE  DUYGUSAL ZEKÂNIN YERİ VE ÖNEMİ…………………

 Duygusal Zekâ Nedir? …………………………………….………....

 Kendini ve Başkalarını Tanıma Nasıl Olur?.........................................

 Kendisi İçin İstediğini Başkaları İçin de İstemek……………………..

 Duygusal Zekâ İçin Yapılacaklar…………………………………….

 18.Bölüm

AİLE BİREYLERİNİ BİRBİRLERİNE BAĞLAYAN GÜÇ……………...

Aile Toplantısı Nedir?.........................................................................

Aile Toplantılarının Önemi…………………………………………

Aile Toplantılarının Amacı…………………………………………

Aile Toplantılarındaki Öncelik……………………………………..

Aile Toplantıları Ne Zaman Yapılmalı?............................................

Aile Toplantıları İçin Yapılacaklar…………………………………

19.Bölüm

ANNE - BABA OLMAYA HAZIR MISINIZ?..........................................

Anne-Babalığa Ne Zaman Hazırlanmalı?........................................

Anne-Babalığa Hasıl Hazırlanmalı……………………………….

Çocuk Olmama Durumu Olduğunda…………………………......

Evliliğe Yatırım Yapmak İçin…………………………………….

Anne-Babalığa Hazırlık İçin Yapılacaklar………………………..

20.Bölüm

AİLELERİNE BAĞIMLI  YETİŞENLERİN  EVLİLİKLERİ................

Anne-Babaya Bağımlı Kalanların Durumu………………………..

Baba Evine Gidip Gelmenin Sınırı………………………………..

21.Bölüm

EVLENDİNİZ, ŞİMDİ  HANGİ HAYATI  YAŞAYACAKSINIZ?........

                Ailelerin  Müdahaleleri…………………………………………..

                 Bu Konun Hassasiyeti Nereden Geliyor?.....................................

     Anne - Babaların Desteği……………………………………….

      22.Bölüm

HAYAT,  BİR DENGE  OYUNUDUR…………………………………

                 Kâinatta Her Şey Bir Dengeyi Sağlıyor………………………….

                 Çiftler Arasındaki Dengeler………………………………………

                 23.Bölüm

AKRABALAR ARASINDAKİ “DENGELER” NEDEN ÖNEMLİ?....

Dengeler Nasıl Sağlanır?..............................................................

Anne-Babaya Karşı Yapılacaklar………………………………...

Akrabalara Karşı Yapılacaklar………………...............................

24.Bölüm

ÇEVRENİN EVLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ………………………..

Evlilerin Hayatlarını En Çok Neler Etkiliyor?...............................

Olumsuz Gelişmeler Karşısında Ne Yapmalı?..............................

 25. Bölüm

EVLİLİĞİNİZ YOLUNDA DEVAM EDİYOR MU TESTİ…………...

Testin Puanlaması…………………………………………….......

SONSÖZ……………………………………………………………………

BİBLİYOGRAFYA……………………………………………………….

 

Beklenen Kitap Çıktı...

 KADIN &ERKEĞİ TANIMA SANATI

“Evliliklerin” mutluluk üzerine kurulduğunu hepimiz biliyoruz.

Evlenen yeni çiftler, önceleri “mutluluktan” kendilerini bulutlar üzerinde görürler.

Daha sonraları, bulutlar yavaş yavaş çekilir ve o güzelim mutluluk azalmaya başlar.

Çiftler, işte o zaman hayatın gerçekleriyle yüzleşirler.

İyi huylarla-kötü huylar çarpışmaya başlar.,

Evlilik hayatında, o bitmeyen ”tartışmalar, küsüşmeler, kavgalar” sürüp gider…

Bunların olmaması için; kişi “önce kendini, sonra da karşı cinsini tanımalı.”

Evlenmeden önce böyle bir girişimde bulunanlar, hayatlarını sağlama almış olurlar.

Böyle bir fırsatı kaçıranlar ise, evlilik sonrasında da bunu yakalayabilirler.

Evlilikteki esas amaç; “güzel geçinmedir,” yanı “mutlu olmaktır.”

Yüce Yaratan, kadın ve erkeği “ayrı özellikte” ve “farklı fıtratta” yaratmıştır.

Kadın-erkek, fıtrattan gelen özelliklerini bilirlerse, körü körüne birbirleriyle çatışmazlar.

Bilmediklerinde ise, kendi bildiklerini karşı tarafa dayatırlar.

Bu konuda yapılmış pek çok “bilimsel araştırmalar” var.

Ayrıca insan fıtratından gelen özellikleri de göz önünde bulundurarak sadeleştirmeye çalıştık.

Gerek bilimsel araştırmaları ve gerekse fıtrattan gelen yapıları, en anlaşılır bir şekilde derleyip topladık ve kitap haline getirdik.

 

Kadını Tanımada Öne Çıkan Davranışlardan Bazıları:

 • Kadının Çok Konuşma Durumu
 • Kadının Cinsellik İçgüdüsü
 • İnatlaşma Silahını Kullanması
 • Yönetilirken Yönetmeyi İstemesi
 • Geçmişi Hiç Unutmaması
 • İğneleyici ve İmalı Konuşması
 • Küsme ve Somurtma Seansları

Erkeği Tanımada Ortaya Çıkan Davranışlardan Bazıları

 • Erkeğin Saldıranlık Dürtüsü
 • Erkeğin Cinselliği
 • Erkeğin Zaafları
 • Erkeğin Değişip Değişmemesi
 • Çağımızın Amansız Hastalığı “Aldatma”
 • Erkeğin Baş Belası “Öfke”
 • Güvenilir Erkek Nasıl Bulunur?

 

Evli-bekâr herkese lazım olan bu kitabı, internetteki bütün kitapçılardan temin edebilirsiniz

ARKA KAPAK YAZISI

                   KADIN&ERKEĞİ TANIMA SANATI                       


    Erkek, ilk yaratılan insan ama kadınsız hayatını sürdüremiyor.

 Kadın da insan, erkek de insan, ancak hiçbir yönleriyle birlilerine benzemiyorlar.

Biri olamadan, diğeri eksik ve yarım oluyor.

İkisi bir araya geldiğinde ancak tam insan oluyor ve “ikinin gücünü” meydana getiriyorlar.

Kadın-erkek ilişkilerinde kadının beklentilerinin daha fazla olduğu söylenir ama erkeğin beklentileri de ondan aşağı değil…

 Genelde kadının psikolojik ihtiyacı, ”sevgi ve ilgiye” dayanırken erkeğin ki ise “önemsenmeye ve takdire ” dayanıyor.

Kadın erkeksiz, erkek de kadınsız yapamıyor ama birbirini anlama mücadelesi, günümüzde hala çözüme kavuşmuş değil…

Erkek beyni, “sistem kurmaya”  programlanmış “sonuç odaklı” dır.

 Amacı hedefe ulaşmaktır. 

 Erkek, bir durum karşısında ”neden-sonuç” ilişkisini anlamaya ve sistemin nasıl işlediğini çözmeye çalışır.

 Kadın beyni ise, “ilişki kurmaya programlanmış” tır.

 Kadın, ilişkide olduğu kişinin duygularını  anlamaya ve bu duruma duygusal bir cevap vermeye çalışır.  

Kadın, ”empatik bir ilişki kurarken;” erkek “sistemin aksaklığını nasıl gidereceğini” düşünür.

Bu kitabı okuyan erkeklerin kadınlara bakış açıları değişeceği gibi, kadınlar da okuduklarında, kendilerini yeniden konumlandıracaklardır.